home Mananarap. Bureau voor Analyses van en Rapportages over (tevredenheids)onderzoek.

Disclaimer, privacy en copyrights Mananarap.


Disclaimer


De informatie op deze website is slechts van algemene aard en is niet bedoeld als advies noch als aanbod voor welke vorm van dienstverlening dan ook. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook aan worden ontleend.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mananarap kan echter niet garanderen dat (de informatie op) deze website altijd actueel, juist en volledig is. Noch kan gegarandeerd worden dat de website altijd beschikbaar is.

Links naar andere sites zijn slechts ter informatie en voor het gemak van de gebruiker opgenomen. Mananarap staat niet in voor de werking en inhoud van deze sites. Overigens aanvaardt Mananarap geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook welke ontstaat door het gebruik of het raadplegen van deze site.


Privacy


Mananarap maakt op deze website gebruik van cookies voor statistische doeleinden om de website voortdurend te verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van GoogleAnalytics. De informatie die verzameld wordt, inclusief het IP-adres wordt geanonimiseerd.


Copyright

©  Delen van deze site mogen met bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden worden gebruikt.
zilver